73% kompanija nema tačan podatak o trošku administracije dokumenata
15% od svih IT help desk poziva su vezani za štampu
IT služba potroši 15% svog vremena na rešavanje problema vezanih za štampu

iPlus uređaji

iPlus

iPlus

Adresa:
Antifašističke borbe 21ž
11070 Novi Beograd

Telefon:
+381 (0)11 314 84 34, +381 (0)11 314 84 35, +381 (0)11 314 84 36

E-mail:
office@iplus.rs

Kontaktirajte nas